Herceg Novi

Herceg Novi

15 – 19. septembar 2020. godine  Horska radionica za najmlade – novi izazovi i iskustva, predstavljanje i promovisanje kompakt diska NEŠTO LEPO , Herceg Novi, Crna Gora, virtuelni nastup  u okviru Medunarodnog festivala horova u Herceg Novom

, virtuelni nastup  u okviru Medunarodnog festivala horova u Herceg Novom