— Our YouTube channel. Click the Youtube button to

Image

— Monografija - Zvezdice prvih 15 godina

Image
— Tako mali a tako veliki...

Tako mali a tako veliki. Ovako bi se, u najkraćem, mogao opisati Gradski dečji hor Zvezdice koji punih petnaest godina isijava na muzičkoj sceni Leskovca. Ovaj hor odiše neposrednošću dečjeg izraza i pleni čistotom zvuka, umetničkom interpretacijom, skladno iznijansiranim nežnim dečjim glasovima složenim u ozbiljan muzički izraz, profesionalnim odnosom prema muziciranju i neskrivenom ljubavlju za lepom i uzvišenom muzikom. Interpretacija ovog hora prepoznatljiva je, dopadljiva, specifična, topla i odmerena. Pevači u horu odrastaju negujući ne samo zvuk kao suštinu muzičke umetnosti, već i osećaj za lepo, dobro i kvalitetno. I danas, nakon punih 15 godina, ovaj hor svedoči o lepoti, virtuoznosti i visokim umetničkim dometima potvrđenim brojnim nagradama, priznanjima, plaketama, medaljama... o jedinstvenom umetničkom poduhvatu kojim su dosanjani snovi, vizije i ambicije...

A sve je počelo skromno. Na početku novog milenijuma, 2002. godine, u jednoj od učionica Muzičke škole „Stanislav Binički“ u Leskovcu, u predahu između časova, osnovan je Gradski dečji hor Zvezdice, koji je stigao do Mokranjčevih dana u Negotinu, Kolarčevog narodnog univerziteta, Banskog dvora, Bratislave, Beča, Praga, Poznanja, Riminija, Temišvara..... U vreme kada se horskom pevanju poklanjalo sve manje pažnje, a muzičko vaspitanje najmlađih u svom najplodonosnijem obliku zajedničkog muziciranja svodilo na pojedinačne bezuspešne pokušaje, pojava ovog hora svojim nastankom, rastom i umetničkim stremljenjima predstavljala je jedinstven primer i prekretnicu u dečjem horskom pevanju u Srbiji ali i regionu. Hor je svojim muzikalnim, vokalnim i tehničkim kvalitetima dostigao visoke zahteve serioznog muziciranja. Upornim sistematskim radom na oplemenjivanju dečjih glasova, pažljivim izborom repertoara, minucioznim poniranjem u stilske i tehničke karakteristike svake kompozicije, hor je postavio standarde ozbiljnog i predanog pristupa dečjem horskom pevanju. Kontinuitet i istrajnost glavni su atributi ovog hora. Uz ime hora i horskih 15 godina, životno je vezano ime dirigenta, umetničkog rukovodioca i pedagoga dr Jelene Cvetković Crvenice. Uz hor se vezuje i UNDP, koji je obezbedio finansiranje hora u prvih godinu dana, ali i kompanija Aktavis i grad Leskovac, uz čiju snažnu podršku hor opstaje, a snovi postaju stvarnost.